שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 22.03.12

שאלה משפטית מיום 22.03.12

עם ח"כ זאב ביילסקי מתגעגע לרעננה ועם סיפור על פנסיונר שנעקץ במקרקעין

רשת