שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 05.04.12

על המפקד העליון של הצבא, פרשת הסרט ג'נין ג'נין וחוק החולה הנוטה למות

רשת