שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 10.05.12

שאלה משפטית מיום 10.05.12

נארח את עו"ד בורובסקי, נדבר על רטוריקה בעידן הדיגיטלי ועל החוק ואתרי ההכרויות

רשת