שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 16.05.12

על הפריות ובנק הזרע, על חוק איסור נטישת כלבים, פשיטת רגל ועוד

רשת