שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 23.05.12

הצעת חוק בענייני זנות, מעמד קבלני השיפוצים, ביטול הסכם עם משרד הכרויות ו

רשת