שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 28.06.12

שאלה משפטית מיום 28.06.12

על הענשת סרבני גט, על זכויות הקניין של הקיבוצים והמושבים, פגיעות ממדורות ועוד

רשת