שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 05.07.12

שאלה משפטית מיום 05.07.12

השר סילבן שלום על גירוש המסתננים ועל התקציב והעלאת המיסים הצפויה

רשת