שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 23.08.12

נפתח את שנת הלימודים על שר החינוך, נעסוק בפסולי חיתון ונענה לשאלותיכם

רשת