שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 07.11.12

על גואל רצון, הרפורמה של בתי המשפט בנוגע לרצח והריגה ובעיות משפטיות

רשת