שאלה משפטית

שאלה משפטית מיום 08.11.12

שאלה משפטית מיום 08.11.12

על כוונת הסניגוריה הציבורית לגבות תשלום על ייצוג משפטי וגם חוק האשראי

רשת