שאלה משפטית

שאלה משפטית 29.11.2012

אלוף במיל' אלעזר שטרן: האם מדינת ישראל מזניחה את ניצולי השואה?

רשת