שאלה משפטית

שאלה משפטית 2.1.13

שאלה משפטית 2.1.13

היום בתוכנית : על חוק גיל הפרישה האם נכון ,כדאי לבטלו ?

רשת