שאלה משפטית

שאלה משפטית 23.1.13

מדוע עולים מבריה"מ לשעבר צריכים עדיין לעבור בדיקות לבירור יהדותם

רשת