שאלה משפטית

שאלה משפטית 7.2.13

שאלה משפטית 7.2.13

האם קיבוצים יאפשרו בניה לזוגות צעירים ויעזרו להתמודד עם מחסור בדיור?

רשת