שאלה משפטית

שאלה משפטית 27.2.13

נעסוק בשאלה כיצד הציבור החרדי מתייחס לבתי המשפט ולחוק האזרחי בישראל?

רשת