שאלה משפטית

שאלה משפטית 7.3.13

שאלה משפטית 7.3.13

תופעת ה"משטרה הפרטית" ופעילותה ברחבי הארץ: האם מסייעת להורדת רמת הפשיעה?

רשת