שאלה משפטית

שאלה משפטית 13.3.13

שאלה משפטית 13.3.13

כיצד מדינת ישראל מגינה על לוחמים שביצעו פעולות צבאיות מיוחדות?

רשת