שאלה משפטית

שאלה משפטית 3.4.13

האם בקרב המגזר הערבי לא ממהרים לקחת את החוק לידיים?

רשת