שאלה משפטית

שאלה משפטית 1.5.13

אלימות כלפי קשישים: מה עושות רשויות החוק על מנת להתמודד עם התופעה?

רשת