שאלה משפטית

שאלה משפטית 25.4.13

ח"כ איילת שקד על הצורך בחוק יסוד למשאל עם

רשת