שאלה משפטית

שאלה משפטית 22.5.13

שאלה משפטית 22.5.13

ח"כ אריה דרעי מדבר על הקיצוץ הקרוב בתקציב המדינה והפגיעה בשכבות החלשות

רשת