שאלה משפטית

שאלה משפטית 29.5.13

האם יש לאפשר בישראל רישום לאוֹם בת. הזהות שאינו מבוסס על דת או מוצא אתני

רשת