שאלה משפטית

שאלה משפטית 5.6.13

נעסוק בנושא הבדואים המתגוררים ביישובים שעדיין אינם מוכרים ע"י המדינה

רשת