שאלה משפטית

שאלה משפטית 6.6.13

ח"כ מיכל רוזין על הצעת חוק חדשה אשר מבקשת לבטל ההתיישנות על עבירות מין

רשת