שאלה משפטית

שאלה משפטית 12.6.13

ח"כ עמרם מצנע על צמצום הפערים בין הפריפריה למרכז

רשת