שאלה משפטית

שאלה משפטית 26.6.13

נשמע על כוונת האוצר לצמצם את תאגידי המים

רשת