שאלה משפטית

שאלה משפטית 4.7.13

שאלה משפטית 4.7.13

ששי גז על עדי מדינה והאם הם זכאים להגנה

רשת