שאלה משפטית

שאלה משפטית 10.7.13

מדוע פעולות "תג מחיר" אינן מוגדרות כפעולות טרור?

רשת