שאלה משפטית

שאלה משפטית 11.7.13

שאלה משפטית 11.7.13

האם הרשויות המקומיות בישראל מתנהלות בשקיפות ועד כמה המידע הציבורי נגיש?

רשת