שאלה משפטית

שאלה משפטית 18.7.13

על המרחב הציבורי של נשים בירושלים ועל חוקי הכשרות במדינה

רשת