שאלה משפטית

שאלה משפטית 25.7.13

על הפגיעה של השופטים באמון הציבור, בשלטון החוק ובמוסדות המדינה באמצעות הכרעותיהם

רשת