שאלה משפטית

שאלה משפטית 31.7.13

שאלה משפטית 31.7.13

על הצעת חוק ברית הזוגיות והאם ביהמ"ש צריך להתערב בכל בחירה ערכית וחברתית

רשת