שאלה משפטית

שאלה משפטית 7.8.13

על הליך המינויים בשרות הציבורי וגם על דימוי עוה"ד הפליליים בתקשורת

רשת