שאלה משפטית

שאלה משפטית 8.8.13

דיון בשאלה האם להעמיד לדין הורה ששכח את ילדו ברכב?

רשת