שאלה משפטית

שאלה משפטית 11.9.13

למה לנשים אסור להיות נוכחות בלוויות והצעת חוק לטיפול בזכויות בע"ח בישראל

רשת