שאלה משפטית

שאלה משפטית 2.10.13

האם התקשורת, "כלב השמירה של הדמוקרטיה", זקוקה להגנה משפטית?

רשת