שאלה משפטית

שאלה משפטית 17.10.13

שאלה משפטית 17.10.13

האם בישראל קיימת רפואה ציבורית נפרדת לעשירים ולפשוטי העם?

רשת