שאלה משפטית

שאלה משפטית 23.10.13

האם כל עיתונאי זקוק לסנגור צמוד לפני פרסום "סקופ"?

רשת