שאלה משפטית

שאלה משפטית 24.10.13

שאלה משפטית 24.10.13

מה דעתו של אלי מויאל על מתמודדים לראשות עירייה שיש נגדם כתב אישום?

רשת