שאלה משפטית

שאלה משפטית 31.10.13

שאלה משפטית 31.10.13

כיצד השפיעו פסיקותיו ההלכתיות של הרב עובדיה יוסף ז"ל על המשפט בישראל?

רשת