שאלה משפטית

שאלה משפטית 6.11.13

שאלה משפטית 6.11.13

מי אחראי לשמור על זכויות היוצרים של אמני ישראל?

רשת