שאלה משפטית

שאלה משפטית 7.11.13

מדוע החוק אינו מאפשר לאשפז נשים הסובלות מאנורקסיה למרות הסיכון לחייהן?

רשת