שאלה משפטית

שאלה משפטית 14.11.13

האם רופאים יוכלו בקרוב לבצע המתת חסד של חולים הנוטים למות?

רשת