שאלה משפטית

שאלה משפטית 12.12.13

שאלה משפטית 12.12.13

האם מדינת ישראל ערוכה להתמודדות עם רעידות אדמה?

רשת