שאלה משפטית

שאלה משפטית 18.12.13

שאלה משפטית 18.12.13

האם המדינה מעודדת תרומת איברים ומה אומר על כך החוק?

רשת