שאלה משפטית

שאלה משפטית 5.2

שאלה משפטית 5.2

האם עונשי המאסר הממושכים בישראל באמת מורידים את שיעורי הפשיעה?

רשת