שאלה משפטית

שאלה משפטית 30.7.15

מה עושים אם חוסמים לנו את הנוף וכיצד מקבלים כסף מביטוח לאומי?

רשת