שאלה משפטית

שאלה משפטית 5.8.15

מדוע המדינה משתמשת בסוכנים סמויים והאם אתם כאים להנחה בארנונה?

רשת