שאלה משפטית

שאלה משפטית 2.9.15

שאלה משפטית 2.9.15

מה בית המשפט קבע למשק החקלאי בארץ ומה קורה עם זכויות הבנייה?

רשת