שאלה משפטית

שאלה משפטית 24.9.15

שאלה משפטית 24.9.15

האם עורכי דין ילשינו על הלבנת הון? ומהי הרשות לכבאות?

רשת